Tuổi Tuất - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020 cho người tuổi Tuất

Xem tuổi tốt nhất xông nhà đầu năm người tuổi Tuất: Bính Tuất 2006 - Giáp Tuất 1994 - Nhâm Tuất 1982 - Canh Tuất 1970 - Mậu Tuất 1958

Người xông đất mang ý nghĩa quan trọng. Vì thế cần phải xem và chọn người có tuổi xông nhà xông đất hợp tuổi vào đầu năm mới. Tuy nhiên để có thể chọn được người hợp tuổi cần dựa vào một số tiêu chí. Như Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, v.v.

Bên cạnh đó khi chọn người xông đất cần phải là người mạnh khỏe, vui vẻ và làm ăn thành đạt. Điều này sẽ giúp cho gia chủ gặp may mắn thêm lộc tài trong năm mới. Đồng thời nên tránh chọn người đang có tang, mang thai, v.v. đến xông đất đầu năm. Để tránh đi điều xui xẻo không may vào năm mới.

Gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Tuất thì nên mời các tuổi Dần, Ngọ, Mão để mời đến xông nhà đầu năm 2020.

1./ Bính Tuất 2006 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020 

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 10
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 9
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 9
1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa 9
1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim 9
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 9
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1948 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 9
1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa 8
1987 Đinh Mão Lộ Trung Hỏa 8
1986 Bính Dần Lộ Trung Hỏa 8
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 8
1978 Mậu Ngọ Thiện Thượng Hỏa 8
1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim 8
1963 Quý Mão Kim Bạch Kim 8
1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim 8
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 8
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa 8

2./ Giáp Tuất 1994 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ 8
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 8

3./ Nhâm Tuất 1982 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 10
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim 9
1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim 9
1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim 9
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 8
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 8
1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim 8
1963 Quý Mão Kim Bạch Kim 8

4./ Canh Tuất 1970 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 10
1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ 8
1975 Ất Mão Đại Khê Thủy 8
1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim 8
1968 Mậu Thân Đại Dịch Thổ 8
1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim 8
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 8
1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ 8

5./ Mậu Tuất 1958 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 9
1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa 9
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 9
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1948 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 9
1987 Đinh Mão Lộ Trung Hỏa 8
1986 Bính Dần Lộ Trung Hỏa 8
1978 Mậu Ngọ Thiện Thượng Hỏa 8
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa 8