Tuổi Thân - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Xem tuổi xông nhà đầu năm 2020 Giáp Thân sinh năm 2004 - Nhâm Thân sinh năm 1992 - Canh Thân sinh năm 1980 - Mậu Thân 1968 - Bính Thân 1956

Người xông đất mang ý nghĩa quan trọng. Vì thế cần phải xem và chọn người có tuổi xông nhà xông đất hợp tuổi vào đầu năm mới. Tuy nhiên để có thể chọn được người hợp tuổi cần dựa vào một số tiêu chí. Như Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, v.v.

Bên cạnh đó khi chọn người xông đất cần phải là người mạnh khỏe, vui vẻ và làm ăn thành đạt. Điều này sẽ giúp cho gia chủ gặp may mắn thêm lộc tài trong năm mới. Đồng thời nên tránh chọn người đang có tang, mang thai, v.v. đến xông đất đầu năm. Để tránh đi điều xui xẻo không may vào năm mới.

Gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Thân thì nên mời các tuổi Tỵ, Tý, Thìn để mời đến xông nhà đầu năm 2020.

1./ Giáp Thân 2004 - Coi tuổi xong nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim 10
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 10
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 9
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim 9
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 9
1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc 8
1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc 8
1955 Ất Mùi Sa Trung Kim 8

2./ Nhâm Thân 1992 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim 9
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim 9
1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ 9
1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ 9
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 8
1997 Đinh Sửu Giang Hạ Thủy 8
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 8
1968 Mậu Thân Đại Dịch Thổ 8
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 8
1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy 8

3./ Canh Thân 1980 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 11
2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 10
1948 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 10
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa 9
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa 8
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa 8
1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy 8

4./ Mậu Thân 1968 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 10
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim 10
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 10
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 10
1948 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 10
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 9
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim 9
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa 9
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim 8
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 8
1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim 8
1968 Mậu Thân Đại Dịch Thổ 8
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa 8
1963 Quý Mão Kim Bạch Kim 8
1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ 8
1955 Ất Mùi Sa Trung Kim 8

5./ Bính Thân - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 9
1968 Mậu Thân Đại Dịch Thổ 9
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 9
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 9
1948 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa 9
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 8
1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc 8
1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ 8
1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ 8
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa 8
1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ 8
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa 8