Tuổi Dậu - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020 người tuổi Dậu

Xem tuổi tốt nhất xông nhà đầu năm người tuổi Dậu sinh năm Ất Dậu 2005 - Quý Dậu 1993 - Tân Dậu 1981 - Kỷ Dậu 1969 - Đinh Dậu 1957

Người xông đất mang ý nghĩa quan trọng. Vì thế cần phải xem và chọn người có tuổi xông nhà xông đất hợp tuổi vào đầu năm mới. Tuy nhiên để có thể chọn được người hợp tuổi cần dựa vào một số tiêu chí. Như Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, v.v.

Bên cạnh đó khi chọn người xông đất cần phải là người mạnh khỏe, vui vẻ và làm ăn thành đạt. Điều này sẽ giúp cho gia chủ gặp may mắn thêm lộc tài trong năm mới. Đồng thời nên tránh chọn người đang có tang, mang thai, v.v. đến xông đất đầu năm. Để tránh đi điều xui xẻo không may vào năm mới.

Gia chủ tuổi Dậu thì nên mời người có tuổi tam hợp Tỵ, Thìn, Sửu để mời đến xông nhà đầu năm 2020.

1./ Ất Dậu 2005 - Coi tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim 11
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 11
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim 9
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 8
1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc 8
1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc 8
1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc 8
1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim 8
1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim 8
1955 Ất Mùi Sa Trung Kim 8

2./ Quý Dậu 1993 - Coi tuổi xông nhà năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 10
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim 9
1968 Mậu Thân Đại Dịch Thổ 9
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 9
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 8
1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ 8
1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ 8
1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy 8

3./ Tân Dậu 1981 - Coi tuổi xông nhà năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 10
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 10
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 9
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa 9
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa 9
1986 Bính Dần Lộ Trung Hỏa 8
1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy 8

4./ Kỷ Dậu 1969 - Coi Tuổi xông nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 10
2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim 10
1985 Ất Sửu Hải Trung Kim 10
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa 10
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 10
2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim 9
1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim 9
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 9
1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 8
1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim 8
1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim 8
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 8
1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa 8

5./ Đinh Dậu 1957 - Coi tuổi xong nhà đầu năm 2020

Năm sinh Tuổi Mệnh Điểm
2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa 9
1949 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa 9
1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc 8
1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ 8
1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ 8
1968 Mậu Thân Đại Dịch Thổ 8
1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa 8
1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ 8